خانه » بانک سوالات امتحانی » بانک سوالات امتحانی یازدهم
01 دی 1402

بانک سوالات امتحانی یازدهم

دانلود نمونه سوال پودمان پنجم حقوق و دستمزد اردیبهشت 1402

دانلود نمونه سوال اموال و انبار پودمان دوم دی ماه 1401

دانلود نمونه سوال اموال و انبار پودمان یک یازدهم آذر 1401

دانلود نمونه سوال تستی اموال و انبار پودمان اول آبان 1402

دانلود نمونه سوال حقوق و دستمزد پودمان اول یازدهم دی ماه 1401

دانلود نمونه سوال حقوق و دستمزد پودمان پنجم اردیبهشت 1401

دانلود نمونه سوال حقوق و دستمزد پودمان چهارم دهم دی ماه 1402

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم پودمان دوم دی 1402

دانلود نمونه سوال پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان دوم یازدهم دی 1402

دانلود نمونه سوال پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان دوم یازدهم دی 1401

دانلود نمونه سوال پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان اول یازدهم آبان 1402

دانلود نمونه سوال کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم پودمان دوم آذر 1402

دانلود نمونه سوال کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم پودمان اول آبان 1402

دانلود نمونه سوال کاربرد فناوری های نوین یازدهم پودمان اول آبان 1402

دانلود نمونه سوال تاریخ و معاصر یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال تاریخ معاصر یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال تاریخ معاصر یازدهم نوبت اول دی 1400

دانلود نمونه سوال تعلیمات دینی یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال تعلیمات دینی یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال تفکر و سواد رسانه یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال شیمی یازدهم پودمان اول آبان 1402

دانلود نمونه سوال شیمی یازدهم پودمان اول آبان 1400

دانلود نمونه سوال شیمی یازدهم پودمان اول آبان 1401

دانلود نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم نوبت اول دی 1400

دانلود نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال فارسی و نگارش یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال فیزیک یازدهم پودمان اول آبان 1401

دانلود نمونه سوال فیزیک یازدهم پودمان اول آبان 1402

دانلود نمونه سوال فیزیک یازدهم پودمان دوم آذر 1402

دانلود نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی 1400

دانلود نمونه سوال مدیریت تولید یازدهم نوبت اول دی 1401

دانلود نمونه سوال عربی یازدهم نوبت اول دی 1402

دانلود نمونه سوال ریاضی یازدهم پودمان دوم دی 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

preloader